Årsmøte 27.08.22 kl 16:00 Sjugurdrud grendehus

Velkommen til Årsmøte i Saupeset og Belgefet vel

Saksliste årsmøte Saupeset og Belgefet vel 2022

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Godkjenning av årsberetning
4. Godkjenning av regnskap
5. Fastsettelse av kontingent
6. Valg

Hilsen styret

Årsberetning 2021-2022