ÅRSMØTE SAUPESETVEGEN
Syversrud grendehus fredag 15. okt. kl. 18.00
Vanlige årsmøtesaker, og forslag til nye vedtekter.
Vedtektene kan sees på oppslagstavla og i Seterstikka (på nett)
Saker meldes innen 10.okt. til: 
lars.haakon.klype@gmail.com

Forslag til nye vedtekter finner dere nedenfor

Vel møtt!

Hilsen

Lars-Håkon Klype 

Leder Saupesetvegen

Saupesetvegen Vedtekter Revidert