Velkommen til Årsmøte i Saupeset og Belgefet vel

Saksliste årsmøte Saupeset og Belgefet vel 2021

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Godkjenning av årsberetning
4. Godkjenning av regnskap
5. Fastsettelse av kontingent
6. Valg

Hilsen styret

Årsberetning 2020-2021

Regnskap Supeset og Belgefet Vel 2021

Saldooversikt 2020-2021