Saksliste årsmøte Saupeset og Belgefet vel 2020

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Godkjenning av årsberetning
4. Godkjenning av regnskap
5. Fastsettelse av kontingent
6. Valg

Velkommen til årsmøte

Hilsen styret

Årsberetning 2019- 2020_

Regnskap Supeset og Belgefet Vel 2020