Vedtekter for Saupeset og Belgefet Vel

VEDTEKTER FOR INTERESSEFORENINGEN vedtatt 27 8 2016