Artikkel Skliløyper

Styret har behandlet en vanskelig sak vedr skiløyper, da NNF meddelte at de ville redusere tilbudet kommende sesong.
Vedlagte artikkel beskriver hva som er gjort.