(Tekst og foto: Anita Bergom)
 
Ein liten men svært så effektiv gjeng kvista løyper og sette opp staur og mala merker under dugnaden sist laurdag. Der møtte 6 stk. Halvparten frå styret. 
 
Martin og Frode monterte benken. Agnar hadde med sag som var til stor hjelp sidan der er mykje nedfall i skogen. Både over og ved sidan av stien