Turforslag med henvisninger

Turer i området Saupeset og Belgefet

Flystyrten - Saupeset       http://ut.no/tur/2.9414

 

 

Elghøgdi - Fisketjern oppslagstavle

Utsikt over Saupeset

Flystyrtet