Oversiktskalender 2022

18. jun, 2022

Sommerdugnad på stier i området

Årets dugnad på sommerstier
Oppmøte kl 10:00 ved oppslagstavle krysset Saupesetvegen/Belgefetvegen

16. apr, 2022

Påskelekene 2020

Påskelekene avholdes på Solbu, Bruslettgutu 55
Påskeaften kl 12:00
Aktiviteter for små og store, loddsalg, kiosk og masse morro
Ta med stol - 0verskudd av arrangementet går til Ukraina

6. aug, 2022

Sommertreff ved badekulpen

Sommertreff ved badekulpen
Mange aktiviteter og natursti
Gratis pølser, kaker og kaffe - gratis lodd - premier

27. aug, 2022

Årsmøte Saupeset og Belgefet vel

Sjugurdsrud grendestugu kl 16:00
Se dokumenter her på www.seterstikka.no

31. des, 2022

Nyttårstreff ved badekulpen

For sjette året arrangerer vellet nyttårstreff ved badekulpen med servering av gløgg og pepperkaker kl. 12:00.