Foto: Liv Bodil B. Brennhovd

Skogbrann på Nesbyen

Tekst av Mari Brennhovd

Torsdag 24. juli slo lynet ned i Beia på Nesbyen.Brannen spredte seg relativt fort og to helikoptre ble satt på jobben.

Men lynet hadde slått ned i bratt terreng og det var vanskelig for helikoptrene å slukke flammene. 

Over 40 frivillige brannmenn hjalp til, i tillegg til Sivilforsvaret og Røde Kors. Det hele så skummelt ut en god stund.

Ca. to uker senere var brannen endelig blitt slukket.

Foto: Liv Bodil B. Brennhovd