MEDLEMSSERVICE

Seterstikka - på nett og som medlemsblad - informasjonsorgan for Saupeset og Belgefet velforéning

Seterstikka kommer ut i formatet A5 - med to årlige utgaver. Primo mai (vår- og sommerutgaven) og primo/medio desember (juleutgaven). Både papirutgaven og nettsidene tar imot tips, bilder og innlegg fra medlemmene for trykk og publisering på nett.  

I feltet nedenfor kan du både melde deg inn i velforéningen vår - samt legge inn meldinger, beskjeder, etterlysninger (tapt og funnet) etc. Husk å oppgi fullt navn overfor oss, og gi tydelig beskjed dersom du ønsker å være anonym på nettet.

Ønsker du medlemskap i velforeningen kan du også benytte meldefeltet nedenfor. Oppgi fullt navn (gjerne begge navn hvis dere er to), adresse, mobilnummer, epostadresse og hvilken hytte dere har. Når medlemskapet er registrert vil du/dere få tilsendt innbetalingsgiro, de tre siste utgavene av bladet samt vedtekter og turkart over området. Medlemsavgiften er kr. 150 pr. år.