Er du medlem i velforeningen?

Det er en svak økning i medlemstallet i Saupeset og Belgefet velforening.
Antallet medlemmer i Saupeset og Belgefet velforening øker sakte men sikkert. En naturlig tilbakeholdenhet i starten av foreningen førte til at medlemstallet lenge lå på mellom seksti og sytti, nå er åttitallet passert. De siste ukene har flere funnet veien til vårt medlemsregister. Og dét er selvsagt svært gledelig.
 
Er du ikke medlem? Hvorfor ikke melde deg inn? Det er enkelt:
 
Send en e-post til Agnar Fuglerud.
 
 
Oppgi navn, adresse og mobilnummer, samt hvilken hytte dere har, og du/dere blir registrert. Du/dere vil få tilsendt en faktura på medlemskontingenten pålydende kr. 150,-